Co to jest pożyczka na weksel?

Umowa pożyczki pod weksel jest zawierana między dwoma podmiotami prywatnymi. Gwarantem pożyczki jest weksel, który staje się papierem wartościowym. Aktualnie to rzadka forma pożyczki, wypierana przez pożyczki gotówkowe czy społecznościowe.

Weksel

Weksel to papier wartościowy, który ma zastosowanie nie tylko w pożyczkach. Jeśli dana osoba złoży na nim podpis, to stanowi to podstawę do powstania zobowiązania wekslowego na jej nazwisko. Weksel może być zabezpieczeniem pożyczki. Dzięki temu dokumentowi, pożyczkobiorca szybko otrzymuje środki finansowe. Weksle pełni także funkcję refinansową, obiegową czy gwarancyjną. Może podlegać obrotowi oraz być użyty jako metoda płatnicza.

Pożyczka na weksel

Pożyczki na weksel to forma pożyczki prywatnej. Oferują ją inwestorzy szukający możliwości zarobku na odsetkach. Weksel staje się dokumentem zabezpieczającym pożyczkę, w momencie, kiedy zostanie złożony pod nim podpis. Co istotne, weksel jest także ważny in blanco. Trzeba uważać, by nie podpisać takiego weksla, a potem by pożyczkodawca nie wpisał na wekslu wyższej sumy niż zostało ustalone. Łatwo w ten sposób paść ofiarą oszustów.

Zalety pożyczki na weksel

Pożyczka na weksel wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem, ale ma sporo zalet. Przede wszystkim jej limit może być dość wysoki, nawet sięgający 100 000 złotych. By ją uzyskać nie jest potrzebna wiarygodność kredytowa – rejestry dłużników nie są sprawdzanie. Nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o dochodach. Także osoby z postępowaniem komorniczym mogą ubiegać się u prywatnego inwestora o pożyczkę na weksel. Zasady pożyczki są uzgadniane wedle życzeń pożyczkobiorcy i na ile pozwoli pożyczkodawca. To, ile będzie trwała umowa pożyczki, na jaką kwotę zostanie ona udzielona zależy od indywidualnych ustaleń stron. Przeznaczenie takiej pożyczki może być dowolne – cel wybiera pożyczkobiorca.

Dokumenty wymagane przy pożyczce na weksel

Poza wekslem i umową pożyczki, niewiele dokumentów jest wymaganych przy zaciąganiu pożyczki na weksel. Istotne jest prawidłowe wypełnienie weksla. Powinny się znaleźć na nim takie dane jak data i miejsce podpisania go, data spłaty pożyczki oraz miejsce dokonania spłaty, dane stron umowy: pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy oraz także podpisy obu stron. Dokument musi też zawierać nazwę weksel na górze. Weksel powinien także mieć sumę pożyczki – jeszcze warto tu wspomnieć, że podpisując weksel, kwota powinna już się tam znaleźć. Nie należy podpisywać weksla in blanco, zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy do końca przekonani o rzetelności partnera.

Prawodawstwo

Obrót oraz wystawianie weksli podlegają prawodawstwu polskiemu na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo Wekslowe. Przepisy ustawy określają, że weksel staje się papierem wartościowym i zaczyna pełnić funkcję kredytową z chwilą jego podpisania. Wtedy też zaczyna na podpisującym weksel ciążyć obowiązek jego spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *